Usluge

Implementacija ISO 27001 standarda

Implementacija ISO 27001 standarda predstavlja sveobuhvatan pristup osiguravanju sigurnosti informacijskih sustava unutar organizacije, smanjenje rizika od sigurnosnih incidenata, usklađenost s regulativama te jačanje povjerenja klijenata – sve ključne prednosti koje doprinose dugoročnom uspjehu i održivosti poslovanja.

Ovaj proces obuhvaća niz koraka koji sežu od inicijalne procjene rizika do postavljanja i održavanja kontrola kako bi se zaštitili povjerljivost, integritet i dostupnost informacija.

Upravljanje Sigurnošću Informacijskih Sustava uz Pomoć IT Stručnjaka i ISO 27001

Duplico IT informatički stručnjaci posjeduju višegodišnje iskustvo u kibernetičkom osiguranju informacijskih sustava tvrtki različitih veličina i kompleksnosti. Uz praktično iskustvo naši stručnjaci školovani su za obavljanje aktivnosti iz kibernetičke zaštite informacijskih sustava te implementacije ISO 27001 standarda.

Što uključuje usluga implementacije ISO 27001 standarda?

Naša usluga implementacije ISO 27001 obuhvaća sve aktivnosti definirane po standardu, a koje omogućavaju uspješnu uspostavu sustava za upravljanje informacijskom sigurnošću (ISMS). ISO 27001 svakoj tvrtki pruža temelj za uspostavu održivog naprednog sigurnosnog sustava koji će u danima koji dolaze brinuti o kibernetičkoj sigurnosti tvrtke i njezinih resursa.

Na koga je primjenjiv ISO 27001 standard?

ISO 27001 standard primjenjiv je na sve vrste organizacija, bez obzira na njihovu veličinu, industriju ili sektor djelovanja. Ovaj standard nije ograničen na specifičnu granu industrije i može se primijeniti u privatnom, javnom ili neprofitnom sektoru. Bilo da se radi o maloj, srednjoj ili velikoj organizaciji, ISO 27001 pruža okvir za uspostavu sustava upravljanja sigurnošću informacija koji je prilagodljiv različitim potrebama i rizicima svake organizacije.

Kako započeti s procesom implementacije ISO 27001 standarda?

Započinjanje procesa implementacije ISO 27001 standarda za upravljanje sigurnošću informacija uključuje nekoliko ključnih koraka. Prvi korak je kontaktiranje tvrtke specijalizirane za implementaciju ISO 27001 kako biste dobili potrebne informacije i podršku.

Nakon toga dolazi faza planiranja, gdje se formira tim i utvrđuju ključni resursi. U suradnji s menadžmentom, postavljaju se ciljevi, obujam i pristup implementaciji, ključni koraci za uspostavu sigurnosnog sustava prema ISO 27001 standardu.

1. Faza implementacije ISO 27001

Faza implementacije ISO 27001 standarda uključuje angažman voditelja projekta, članova projektnog tima te sponzora projekta kako bi osigurao uspješan tijek procesa. Koraci faze uključuju implementaciju sigurnosnih mjera za upravljanje rizicima, uvođenje ISO 27001, kontrolu, edukaciju zaposlenika te izradu potrebne dokumentacije. Svi ovi koraci omogućavaju organizaciji da postavi čvrst temelj za upravljanje informacijskom sigurnošću sukladno ISO 27001 standardu.

2. Faza provjere

U fazi provjere sudjeluju, članovi projektnog tima, sponzor projekta, Uprava i interni auditor se kako bi osiguralo uspješno izvršenje faze provjere. Koraci ove faze obuhvaćaju praćenje i mjerenje ISMS-a prema postavljenim kriterijima, suradnju u internom auditiranju, pregled od strane Uprave te izradu pripadajuće dokumentacije. Ovi koraci omogućavaju temeljitu evaluaciju usklađenosti s ISO 27001 standardom te osiguravaju sustavno unaprjeđivanje upravljanja sigurnošću informacija.

3. Faza djelovanja

Tijekom faze djelovanja, ključni koraci usmjereni su na uspješnu implementaciju sustava upravljanja informacijskom sigurnošću prema ISO 27001 standardu. Suradnja s voditeljem projekta, članovima projektnog tima, sponzorom projekta i ostalim relevantnim dionicima ključna je. Uprava donosi ključne odluke, a interni auditor osigurava provjere. Koraci faze djelovanja obuhvaćaju kontinuirano unaprjeđenje bazirano na internim provjerama, izradu dokumentacije te pripremu za certifikacijski audit.