hrm softvera

Voditelji upravljanja ljudskim potencijalima u stalnoj su potrazi za novim načinima unapređenja efikasnosti i efektivnosti rada vlastitih odjela, što uključuje i operativne poslove poput smanjenja papirologije, jednostavniju obradu podataka o zaposlenima i upravljanje plaćama.

 

Ovdje priču preuzimaju aplikacije kreirane tako da uključuju i opciju „samoposlužnog“ pristupa nekim od podataka i zahtjeva od strane zaposlenika, čije su funkcionalnosti obično su dijelom većih HRM (Human Resources Management) sustava poput myIntraneta.

 

Samoposlužne opcije HRM softvera samo su dijelom većeg sustava koji pruža managerima i korisnicima centralizirani pristup evidenciji rada, danima odsustva ili statistici rada pojedinog zaposlenika.

 

Korištenjem myIntraneta, zaposlenicima postaju trajno dostupni podatci kao što su preostali dani godišnjih odmora, pogodnosti, jednostavno slanje zahtjeva za slobodnim danima ili statistike svih odsustva.

 

Prednosti „samoposlužnih“ opcija HRM softvera

 

1.Financijski efekt uštede vremena

 

Procjenjuje se da oko 50% vremena koje troši vaš odjel upravljanja ljudskim potencijalima otpada na obradu osnovnih podataka o zaposlenima i odgovorima na pitanja poput „Koliko mi je još dana godišnjeg odmora preostalo?“ ili  „Gdje pronaći službene kontakte kolega?“.

 

Uvođenje sustava za operativno upravljanje ljudskim potencijalima značajno štedi vrijeme koje se troši na administrativne poslove putem organizacije svih podataka o zaposlenima na jedno centralizirano mjesto.

Možete li zamisliti situaciju u kojoj vi ne unosite zahtjeve za godišnjim odmorima, ne računate koliko je kojem zaposleniku preostalo i ne „kopate“ po važnim detaljima poput datuma isteka probnog roka ili obavezne edukacije?

 

Za pretpostaviti je da će smanjenje operativnih poslova direktno utjecati i na produktivnost, ali i kreativnost ali i omogućiti drastičnu uštedu u obliku radnih sati koji se koriste za administraciju.

 

2. Angažman i kontrola od strane djelatnika

 

Kad se zaposlenicima dopusti pristup i mogućnost ažuriranja vlastitih podataka, to ne predstavlja samo vremensku uštedu za tvrtku, već pruža zaposlenicima i točnu i transparentnu informaciju u stvarnom vremenu.

 

Gubi se potreba za slanjem upita ili ispunjavanjem formulara. Ako zaposlenik želi uvid u pogodnosti koje tvrtka pruža ili informaciju koliko mu/joj je preostalo dana godišnjeg odmora, ta mu informacija postaje dostupna odmah nakon pristupa aplikaciji.

 

Sve relevantne informacije, svim se zaposlenicima nalaze na dohvat ruke nakon pristupa aplikaciji.

 

Ušteđeno vrijeme može se iskoristiti za rast poslovanja ili kvalitetne edukacije potrebne za razvoj i napredak zaposlenika.

 

3. Točnost informacija

 

Vođenje evidencije i baze relevantnih informacija o ljudskim potencijalima opsežan je posao.

Korištenjem HRM softvera kao što je myIntranet, pomaže u eliminaciji dvostrukih unosa i jednostanom pristupu i izmjeni detalja i podataka.

 

Uz točne, ažurne informacije koje su ključne odjelu ljudskih resursa, zaposlenici kroz ovakav softver imaju stalan uvid u politike tvrtke, mogu pratiti oglasnu ploču ili komunicirati međusobno što smanjuje mogućnost pojavljivanja komunikacijskih „rupa“ između tvrtke i zaposlenih.

 

4.  Upravljanje slobodnim vremenom

 

Administriranje godišnjh odmora i zahtjeva za izostancima te održavanje ažurnih i točnih informacija o prisustvu na radnom mjestu jedan je od zadataka koji troši mnogo vremena vašim managerima i vašem odjelu ljudskih reursa.

 

HRM sustav koji uključuje samoposlužne opcije za korisnike, uz pravilno korištenje garantira jednostavno praćenje odsustva te analiziranje trendova odsutva s radnog mjesta. Ovakvim transparentnim uvidom u satnice i odsustva, omogućena je i brza reakcija u slučaju manjka radnih sati ili potrebnog broja djelatnika.

 

MyIntranet podržava i opciju upisa locco vožnji koje su vidljive na kalendaru, čime je uvelike olakšana i preglednost i administracija ovog segmenta unutar tvrtke.

 

MyIntranet mobilna aplikacija

Kako se samposlužne funkcionalnosti uklapaju u myIntranet

 

Napori tvrtki da unaprijede efikasnost, rezultate rada i optimiziraju troškove su svakodnevni.

 

Uz rast i razvoj poslovanja važno je promišljati i načine na koje maksimizirati efikasnost odjela upravljanja ljudskim potencijalima, unaprijediti rezultate i smanjiti troškove.

 

Ključni zadatak ovog odjela trebao bi biti profesionalni razvoj zaposlenika i razvoj metoda i alata za postizanje zadovoljstva zaposlenih što se u mnogo slučajeva zamenaruje radi velikog obujma administrativnog posla.

 

Kroz myIntranet specijalisti upravljanja ljudskim potencijalima i manageri stječu centalizirani pristup plaćama, certifikatima ili individualnim specifičnim informacijama o zaposlenima.

U to je uključena i „samoposlužna“ opcija za sve korisnike s administratorskom funkcijom za osjetiljive podatke i administracija specifičnih podataka od strane samog krajnjeg korisnika/zaposlenika.

 

Samoposlužne funkcionalnosti myIntraneta

 • Upis sastanaka u kalendar tvrtke
 • Slanje zahtjeva za izostankom (izlazak, godišnji odmor, bolovanje)
 • Pregled statusa odobrenja poslanih zahtjeva
 • Pregled iskorištenih/preostalih dana godišnjeg odmora
 • Upis prekovremenih sati
 • Pregled pogodnosti za zaposlene
 • Prisup kalendaru rođendana i prisutnosti zaposlenika
 • Pristup objavljenim radnim uputama
 • Pregled oglasne ploče tvrtke
 • Objave na društvenoj mreži integriranoj u aplikaciju
 • Upis i pregled kalendara locco vožnji, prijava kvarova na vozilu

 

MyIntranet pomaže organizacijama u unapređenju procesa kroz korištenje modernih tehnologija.

 

Kontaktirajte nas još danas radi prezentacije ili dodatnih pitanja.

 

Kontakt