iso 27001 certifikat

Koliko često razmišljate o sigurnosti vaših privatnih informacija?

 

Sve češće smo suočeni s prijetnjama cyber kriminala i potrebno je poduzeti korake kako bismo se zaštitili.

 

Upravljanje informacijskom sigurnošću (ISMS) pruža nam upravo tu mogućnost – osigurava okvir i smjernice za zaštitu informacija i smanjenje rizika od sigurnosnih incidenata.

 

Jedan od priznatih međunarodnih standarda u području informacijske sigurnosti je ISO 27001, koji omogućuje tvrtkama da uspostave učinkovit sustav za zaštitu i upravljanje informacijama.

 

U ovom blogu istražit ćemo zašto je informacijska sigurnost ključna te kako implementacija ISMS-a (sustava upravljanja informacijskom sigurnošću) može biti presudna za zaštitu vaših vrijednih informacija od potencijalnih prijetnji.

 

Što je ISMS sustav (information security management system)?

ISMS je sustav upravljanja informacijskom sigurnošću koji tvrtkama pruža okvir za uspostavljanje, implementaciju, nadzor i kontinuirano poboljšanje sigurnosnih postupaka i praksi.

 

Takav sustav se temelji na međunarodnom standardu ISO 27001 i obuhvaća cjelokupno upravljanje informacijskom sigurnošću u organizaciji.

ISMS uključuje definiranje politika, identifikaciju i procjenu rizika, uspostavu kontrola i mjera zaštite, te redovito praćenje i reviziju sigurnosnih aktivnosti.

Glavni cilj ISMS-a je zaštititi informacije od prijetnji, održavati povjerljivost, integritet i dostupnost podataka te osigurati usklađenost s relevantnim propisima i zahtjevima.

 

Što je ISO 27001?

ISO 27001 je standard koji obuhvaća procedure, politike i smjernice potrebne za uspostavljanje cjelovite informacijske sigurnosti.

 

Upravljanje informacijskom sigurnošću ne obuhvaća samo tehnološke aspekte, već se proteže na upravljanje procesima, ljudima i drugim važnim elementima.

 

ISO 27001 pristupa sigurnosti kroz procjenu i obradu rizika nakon toga se implementiraju odgovarajuće sigurnosne mjere.

 

Važno je napomenuti da tvrtke mogu imati sve potrebne softvere, ali je ključno kako ih koriste te kako su integrirani u sustav upravljanja sigurnošću prema ISO standardu.

 

Osim što znatno smanjuju rizik od sigurnosnih prijetnji, tvrtke osiguravaju povjerenje svojih dionika i poštuju propise i zakone usklađivanjem s ISO 27001 standardom.

 

Ignoriranje ovih aspekata može imati ozbiljne posljedice i dugoročno negativno utjecati na poslovanje.

 

Koja je svrha ISO 27001?

Pristup najbolje prakse standarda ISO 27001 pomaže organizacijama da upravljanju sigurnošću informacija upravljajući ljudima, procesima i tehnologijama.

 

5 benefita korištenja ISO 27001 certifikacije

1. Sprječavanje sigurnosnih incidenata

ISO 27001 okvir osigurava da tvrtka ima sve alate i procese potrebne da ojača kibernetičku sigurnost u tri smjera: ljudi, procesi i tehnologija.

 

Razlog zašto se tvrtke certificiraju prema ISO standardu je taj što će vam pomoći u izbjegavanju sigurnosnih prijetnji.

 

To uključuje i cyber kriminalce koji provaljuju u vašu organizaciju i povrede podataka uzrokovane unutarnjim akterima koji čine pogreške.

 

Ovim standardom identificirate relevantne politike, tehnologije i trening koji su potrebni za izbjegavanje grešaka.

2. Zaštita reputacije tvrtke

Implementacija ovog standarda pokazuje predanost tvrtke informacijskoj sigurnosti, što jača povjerenje u tvrtku kao pouzdanu organizaciju koja se brine o zaštiti osjetljivih podataka svojih dionika.

 

Standard također pomaže u smanjenju kršenja sigurnosti informacija klijenata i partnera, pružajući okvir za identifikaciju, procjenu i upravljanje tim rizicima.

Implementacija ISO 27001 također omogućuje tvrtki da uspostavi postupke i kontrole za zaštitu podataka, čime se osigurava povjerenje dionika u pogledu sigurnosti i privatnosti informacija.

Konačno, usklađenost sa ISO standardom pruža jasne smjernice i dokaze o angažmanu tvrtke u području informacijske sigurnosti, što može biti važan faktor pri odabiru poslovnih partnera i klijenata te stvaranju konkurentske prednosti na tržištu.

3. Kontinuirano poboljšanje informacijske sigurnosti

ISO 27001 standard promiče kulturu kontinuiranog poboljšanja informacijske sigurnosti.

 

Kroz redovito praćenje, revizije i ažuriranje sigurnosnih postupaka, tvrtka može identificirati i riješiti sigurnosne nedostatke te se prilagođavati promjenama u tehnologiji i sigurnosnim prijetnjama.

4. Smanjenje financijskih gubitaka

Sigurnosni incidenti, poput hakiranja ili krađe podataka, mogu imati ozbiljne financijske posljedice za tvrtku.

 

Implementacija ovog ISO standarda pomaže u smanjenju rizika od takvih incidenata i minimiziranju potencijalnih gubitaka.

 

Kroz sustavno upravljanje sigurnosnim rizicima, tvrtka može identificirati slabosti u svojim informacijskim sustavima i poduzeti odgovarajuće korake za jačanje sigurnosti.

5. Povjerenje klijenata i partnera

Posjedovanje ISO 27001 certifikata pruža povjerenje klijentima i partnerima da tvrtka pridaje veliku važnost zaštiti informacija.

 

Ovo je posebno važno u slučajevima kada tvrtka rukuje osjetljivim podacima svojih klijenata ili partnera, poput osobnih podataka ili financijskih informacija.

 

Certifikacija ISO 27001 pokazuje da tvrtka provodi najbolje prakse u upravljanju informacijskom sigurnošću.

Zašto bi tvrtka trebala primijeniti ISO 27001 standarde?

U današnjem digitalnom svijetu vrlo je važno da tvrtke zaštite svoje podatke. Zato je implementacija ISO 27001 ključna. To je skup pravila koji pomaže tvrtkama da svoje podatke zaštite od data breach napada i drugih sigurnosnih rizika.

  • Slijedeći ova pravila, tvrtke mogu osigurati da njihovi podaci ostanu privatni, točni i dostupni kada im zatrebaju. ISO također pomaže tvrtkama da se pridržavaju važnih zakona o zaštiti podataka, kao što su GDPR i CCPA.
  • Time se gradi povjerenje kod kupaca koji žele znati da se njihovim podacima postupa sigurno. Osim toga, korištenjem ISO 27001, tvrtke mogu biti proaktivne u pronalaženju i popravljanju slabih točaka u svojoj sigurnosti.
  • To im pomaže da izbjegnu narušavanje ugleda i nesmetano odvijaju svoje poslovanje. Dakle, usvajanjem ovog standarda, tvrtke mogu stvoriti snažnu osnovu za zaštitu svojih važnih informacija, steći konkurentsku prednost i pružiti klijentima bezbrižnost.

iso 27001

Tko sve može primijeniti ISO 27001 standarde?

Certifikat ISO 27001 može koristiti svaka organizacija, bez obzira na veličinu ili industriju, koja želi pokazati svoju predanost informacijskoj sigurnosti i pridržavati se međunarodno priznate najbolje prakse.

 

Bilo da se radi o malom start-upu, multinacionalnoj korporaciji ili državnoj instituciji, svaka organizacija koja rukuje osjetljivim informacijama može imati koristi od implementacije ISO 27001 i dobivanja certifikata.

Hakerski napad na Microsoft Exchange-u u 2021.

U jednom od najvećih kibernetičkih napada u povijesti SAD-a, u 2021. godini je preko 30.000 američkih tvrtki pogođeno je masovnim napadom na Microsoft Exchange e-mail poslužitelje, kao jednim od najvećih e-mail poslužitelja na svijetu.

Hakeri su iskoristili četiri Zero-day ranjivosti koje su im omogućile neovlašteni pristup e-porukama od malih tvrtki do lokalnih vlasti.

Tijekom tri mjeseca, hakeri su iskoristili nekoliko programerskih pogrešaka koje su im omogućile preuzimanje kontrole nad ranjivim sustavima.

 

Potrebna su bila samo dva uvjeta da bi se provalilo u e-poštanske poslužitelje svake pojedinačne tvrtke: povezanost s internetom i lokalno upravljani sustavi.

 

Jednom kada su imali pristup, mogli su zatražiti pristup podacima, implementirati zlonamjerni softver, koristiti ‘backdoor’ za pristup drugim sustavima i u konačnici preuzeti kontrolu nad poslužiteljima.

 

Budući da su zahtjevi izgledali kao da dolaze iz samih Exchange poslužitelja, mnogi su ljudi pretpostavili da su legitimni i odobrili ih.

 

Na kraju je Microsoft izdao zakrpe za ranjivosti. No, ako vlasnici pojedinačnih poslužitelja nisu ažurirali svoje sustave, napadači bi mogli ponovno iskoristiti ranjivost u sustavu.

Kako implementirati ISO 27001 certifikat?

Konzultanti za ISO 27001 pružaju savjetodavne usluge koje uključuju osmišljavanje strategije, izgradnje i certifikacije efikasnog upravljanja IT sigurnosti i ISO 27001 certifikacije.

 

Naše usluge uključuju detaljnu analizu i pripremu programa koje organizacija mora primijeniti u fazi pripreme za implementaciju standarda.

 

Naše konzultantske usluge obuhvaćaju certifikaciju i recertifikaciju ISO 27001 standarda.

 

Certifikacija započinje identifikacijom osjetljivih i važnih informacija koji iziskuju dodatnu zaštitu. Također, sagledanje raznih načina na koje podaci mogu biti u riziku te implementaciju kontrola koji smanjuju rizik.

 

Rizik uključuje svaku prijetnju povjerljivosti, cjelovitosti ili dostupnosti podataka. Standard pruža okvir za odabir odgovarajućih kontrola i procesa.

 

Posljednji korak je kontrola i kontinuirano poboljšanje ISMS-a.

 

Kontaktirajte naše stručnjake i osigurajte poslovanje prema ISO 27001 standardima.

 

Kontakt