proaktivni IT menadžment

Kako je prevencija najbolji lijek, ona se odnosi i na zdravlje informatičkog sustava tvrtke.

 

Koncept proaktivnog pristupa upravljanju IT sustava, koristi principe koji preveniranju probleme. Za razliku od reaktivne metode upravljanja IT sustavom koji rješava probleme tek kada nastanu.

 

Uključuje implementaciju mjera koje će identificirati slabosti te omogućiti sprječavanje potencijalno opasnih situacija.

 

Većina informatičara rješava IT probleme reaktivnom metodom. To znači da umjesto preveniranja problema, rješavaju kvar nakon što se dogodi.

 

Primjerice, zaključili ste kako vam računalo vrlo sporo radi. Zovete informatičara da provjeri. Dok vam se informatičar ne javi, gubite vrijeme i produžujete svoje rokove. Potom, prolazi neko vrijeme dok informatičar ne riješi problem sporog računala.

 

Kod proaktivnog pristupa, informatičar odmah dobiva obavijest o potencijalnom problemu koji bi mogao usporiti vaše računalo te ga bez da znate, eliminira. Ovakvim načinom, ne smanjuje se produktivnost zaposlenika te se ne gubi vrijeme kod procesa popravljanja kvara.

 

Preveniranje informatičkih kvarova i problema ima mnoge koristi i za klijente i za IT specijaliste. U nastavku uspoređujemo proaktivni i reaktivni pristup informatičkoj podršci.

Reaktivni IT menadžment

 

Kao i samo ime, odnosi se na reagiranje na probleme reaktivno, tek nakon što se dogode. Najveća mana reaktivnog IT menadžmenta je ta da reagira tek kada se dogodi problem u sustavu. IT podrška se pokreće tek kada klijent pošalje zahtjev za rješavanje problema. Potom informatičar poduzima potrebne radnje.

 

Reaktivni IT se fokusira na popravak. Klijent prijavljuje problem, potom ga informatičar rješava.

 

Proaktivni IT je usmjeren na prevenciju. Informatičari sprječavaju incident prije nego što počne utjecati na produktivnost tvrtke.

 

Najčešća situacija u reaktivnom IT menadžmentu:

 

 1. Klijent je prijavio kvar
 2. IT specijalisti provjeravaju problem
 3. Kvar je popravljen
 4. Korisnik je obaviješten o popravku kvara

 

Ovakvom metodom, klijent mora čekati dok se problem riješi, čime gubi dragocjeno vrijeme.

Mane reaktivnog IT menadžmenta:

 • Odgođeni projekti klijenta zbog utrošenog vremena na rješavanje problema
 • Smanjenje produktivnosti zaposlenika
 • Propuštene prilike zbog odgođenih projekta koji ovise o IT sustavu
 • Smanjena kibernetička sigurnost
 • Visoki troškovi IT osoblja zbog učestalih padova IT sustava

 

No, pomoću reaktivnog IT menadžmenta, IT specijalisti mogu detaljno analizirati temeljni uzrok problema.

Proaktivni IT menadžment

 

Glavni cilj proaktivnog IT menadžmenta je prevencija malfunkcija u informatičkom sustavu klijenta stalnim nadzorom serverskih i mrežnih sistema. Svrha je identificirati i riješiti potencijalne probleme prije nego što nastanu.

 

Proaktivni IT menadžment se fokusira na preventivni nadzor nad IT sustavom te pruža pravovremeno savjetovanje klijenata.

 

Proaktivni IT menadžment stvara podlogu za automatizaciju IT podrške. Nadalje, takav sustav može sam automatski pokretati ažuriranja i ostale jednostavnije radnje. Ovakva strategija sprječava nastanak čestih problema te smanjuje potrebu za kontaktiranjem IT specijalista.

 

Prokativni pristup IT mendžmentu se temelji na smanjenju potencijalnih problema prije nego što počnu utjecati na tvrtku.

 

Najčešća situacija kod proaktivnog IT menadžmenta:

 

 1. Sustav uoči problem
 2. Automatizacijom rješava problem
 3. Problem rješen i klijent je obaviješten

Proaktivan pristup upravljanju mrežnim sustavom pronalazi neučinkovite elemente IT sustava tvrtke. Pod time se smatraju elementi sustava koji često osporavaju poslovne procese tvrtke. Također, proaktivni IT meandžment smanjuje iznenadne troškove jer sprječava nastanak većih kvarova.

 

Uz to, preveniranjem redovitih padova sustava, smanjuje se potreba za učestalim kontaktiranjem IT podrške.

 

Nemoguće je predvidjeti informatičke kvarove, no možete smanjiti tu mogućnost implementiranjem proaktivnog IT menadžmenta.

IT helpdesk u proaktivnom IT menadžmentu

 

Informatički helpdesk kao najefikasnija metoda rješavanja korisničkih potreba, koristi se u IT industriji još od 90-ih godina. Helpdesk se koristi u svrhu rješavanja zahtjeva klijenata te pruža promptno informatičko savjetovanje.

 

IT helpdesk je ujedno i softverska platforma koja pomaže korisnicima rješiti problem u što kraćem vremenu. Osim trenutnog eliminiranja problema, helpdesk omogućuje aktivno praćenje smetnji u IT sustavu. Tako IT profesionalci mogu vrlo brzo pružiti asistenciju vezanu uz IT opremu i procese koji se vežu uz nju.

 

Uz IT helpdesk se veže pojam ticket. Naime, ticket se odnosi na zahtjev klijenta prema IT specijalistu da rješi neku informatičku smetnju. Klijent može poslati ticket putem telefonskog poziva, e-mailom, SMS porukom, chatom ili preko helpdesk softvera.

 

Danas tvrtke ne mogu funkcionirati bez svoje tehnologije, stoga je potreba za IT helpdeskom iznimna.

Ciljevi proaktivnog IT menadžmenta:

 

 • Izbjegavanje potencijalnih problema putem redovitog održavanja.
 • Rješavanje problema u početnom stadiju, kada nemaju veliki utjecaj na poslovanje klijenta.
 • Identificija utjecajnih faktora koji prouzročuju kvar serverskih i mrežnih sustava.
 • Povećanje dugotrajnosti i stabilnosti IT opreme.
 • Smanjenje ticketa za helpdesk te brže rješavanja ticketa ako dođe do problema.

 

Za klijente: manje trošenje vremena na IT probleme, bolje zadovoljstvo IT uslugama te veća produktivnost.

 

Infrastruktura: veća pouzdanost serverske i mrežnih sustava te povećana kibernetička sigurnost.

 

Za pružatelja IT usluga: smanjenje kontakta s klijentima te jednostavnije rješavanje problema dok su još u začecima

 

Benefiti proaktivnog IT menadžmenta:

 • Manje kontaktiranje IT podrške
 • Veća produktivnost klijenata
 • Smanjeno vrijeme pada sustava
 • Veće zadovoljstvo zaposlenika klijenta

Automatizacija IT podrške

 

Automatizacija IT menadžmenta je odličan način kako ubrzati procese u informatičkoj podršci.

 

IT podrška automatizira repetativne zadatake poput učestalih ticketa (prijava problema klijenata) te standardiziranih procesa u IT infrastrukturi. Primjerice, neki od učestalih zadataka su softverska ažuriranja računala i redovita održavanja servera (poslužitelja).

 

Razvojom tehnologija, automatizacija IT usluga napreduje prema korištenju umjetne inteligencije i strojnog učenja.

 

Automatizacija IT infrastrukture koristi tehnologije koje izvode zadatke s minimalnom ljudskom asistencijom. Automatizirani sustavi mogu kontrolirati hardvere i softvere, mrežne sustave, baze podataka…

 

Zašto automatizirati IT sustav?

 

Rastom tvrtke, IT infrastruktura postaje sve kompleksnija. Zbog toga, IT odjeli organizacija teško drže korak s razvojem naprednih tehnologija. Automatizacija pojednostavljuje procese održavanja IT sustava što omogućuje veću kontrolu nad infrastrukturom organizacije.

 

Najčešće automatizirani procesi su vezani uz konfiguraciju hardvera i softvera te održavanje IT sustava.

Proaktivni IT menadžment i cyber sigurnost

 

Cyber napadi zahvaćaju sve tvrtke, ali zadnjih godina pogotovo male i srednje tvrtke. Posljednja istraživanja ukazuju kako se naglo povećao broj cyber napada na male i srednje tvrtke, a mali postotak njih ima cyber sigurnosnu obranu.

 

Najčešći cyber napadi na male tvrtke su u obliku phishing napada, socijalnog inžinjeringa i krađe uređaja.

 

Proaktivna IT podrška ima veliku ulogu u uspostavljanju cyber zaštite tvrtke.

 

Cyber napadi mogu uzrokovati velike štete u IT opremi, ali i na cijelu informatičku infrastrukturu organizacije. Često je potreban pozamašan budžet kako bi se infrastruktura oporavila od hakerskih napada.

 

Proaktivna strategija kod cyber sigurnosti tvrtke uključuje periodično nadziranje organizacijske IT infrastrukture. Pritom se koristeći automatiziranim programima koji identificiraju sumnjive aktivnosti.

 

Svrha je pravovremeno izoliranje potencijalnih prijetnji dok IT tim ne poduzme potrebne mjere.

 

Proaktivne mjere cyber sigurnosti obuhvaćaju:

 • Redovita procjena ranjivosti IT sustava na maliciozne tehnologije
 • Penetracijska testiranja
 • Implementacija firewall-a
 • Konzultacije sa cyber stručnjacima

 

Duplicovi cyber stručnjaci su certificirani ISA/IEC 62443 je međunarodna serija standarda koja se bavi kibernetičkom sigurnošću u industriji i šire.

 

Kako bi IT infrastruktura bila otpornija na kibernetičke prijetnje, implementacija aktivnosti temeljenim na međunarodnim kibernetičkim standardima je vrlo važna. Današnji napadi na tvrtke mogu imati štete u milijunskim iznosima te hakeri ne targetiraju samo velike tvrtke.

 

Postavljanje kvalitetnog i održivog cyber sigurnosnog sustava je ključna za smanjenje hakerskih prijetnji.

 

Proaktivni pristup uspostavljanja cyber sigurnosti uključuje identificiranje sigurnosnih slabosti tvrtke te korištenje softvera koji identificiraju potencijalne prijetnje prije nego što naprave štetu u IT sustavu organizacije.

 

Kod reaktivnog pristupa kibernetičkoj sigurnosti, reakcija na hakiranja i krađu podataka se događa tek nakon što naprave štetu.

IT podrška na daljinu

 

IT podrška na daljinu ili remote podrška se koristi informatičkim softverima i alatima koji omogućuju IT stručnjacima da se daljinski povežu s računalom klijenta. Kada se povežu s klijentovim računalom, odmah mogu popraviti kvar.

 

Nadzor na daljinu omogućuje IT profesionalcima da prate uspješnost rada te stanje serverskih i mrežnih sustava. Ujedno, takav sustav automatski obavještava promjene u računalima klijenta. Izvještavanje o stanju informatičkog sustava je u realnom vremenu, te stvara prostor informatičarima da riješe ili čak izbjegnu određeni kvar.

 

Proaktivni IT menadžment je koristan za upravljanje i nadziranje IT sustava velikog broja klijenata. Naime, pruža IT timovima kompletnu i ažuriranu bazu podataka vezanu uz IT opremu za koju su zaduženi.

 

Informatičari pomoću proaktivnog menadžmenta imaju bolji uvid i informacije potrebne za procjenu incidenata. Područja koja se mogu nadzirati na daljinu su hardverska oprema, softveri, cjelokupna IT oprema, mrežni i serverski sustavi…

 

Prednosti IT podrške na daljinu:

 • 24/7 podrška
 • Nadzor IT sustava u relanom vremenu
 • Promptno rješavanje problema
 • Ušteda vremena za klijente i IT specijaliste

Kvalitetna IT infrastruktura

 

IT usluge u sebi sadrže široki spektar mogućih usluga. Pružatelj IT usluga može voditi više dijelova IT infrastrukture.

 

Primjerice, neke od najčešćih usluga su održavanje računalnih sustava i savjetovanje, upravljanje mrežnim i serverskim sustavima, najam i održavanje IT opreme, usluge uspostavljanja cyber sigurnost tvrtke, hosting održavanje te implementiranje softverskih rješenja.

 

Tehnologije vam mogu pružiti velike pogodnosti, ali za sobom nose i određene potrebe. Za većinu organizacija, IT podrška je nužna radi kompletnog upravljanja IT infrastrukturom.

 

IT usluge obuhvaćaju sve od razvoja infrastrukture do sigurnosti mreža. Dobar IT menadžment osigurava da se produktivnost vaših zaposlenika ne pada učestalim problemima s IT sustavom.

Duplico proaktivni IT menadžment

 

Duplico IT nudi profesionalno održavanje računala te serverskih i mrežnih sustava s ciljem stvaranja efikasnih i sigurnih IT sustava svojih klijenata. Pružamo proaktivnu IT podršku kako bi vam osigurali automatizirano informatičko održavanje.

 

Naši IT specijalisti koriste daljinsko IT održavanje kako bi što brže reagirali na prijavu štete, a po potrebi naši stručnjaci izlaze na intervenciju kod klijenta.

 

Razvijamo vlastite sustave unutar IT usluga, clouda te ispisnih rješenja. Naš cilj u pružanju IT usluga je osiguravanje kvalitetnog rješenja za naše klijente iz područja informacijskih tehnologija.

 

Naši informatičari detaljno analiziraju vašu informatičku infrastrukturu te pružaju savjetodavne usluge u cilju pronalaska optimalnog rješenja za vaše poslovanje. Svakodnevno poslovanje iziskuje profesionalnu podršku najkvalitetnijih specijalista.

 

Stara izreka ‘ako nije pokvareno, ne popravljaj’ nije primjenjiva kada je u pitanju informatički sustav.

 

Kontaktirajte nas i pošaljite neobavezan upit te osigurajte stabilno poslovanje vaše tvrtke.

 

Kontakt