IT usluge

U svijetu gdje je informatička sigurnost vidno ugrožena, razvija se sektor informatičkih usluga. Uloga informatičkih stručnjaka i usluge IT održavanja je veća nego ikad.

 

Digitalno poslovanje postavlja visoke standarde te održavanje IT infrastrukture je područje za specijaliste.

 

To nas dovodi do pitanja koje si često postavljaju poduzetnici i vlasnici tvrtki.

 

Da zaposlim svog informatičara ili da outsourcam?

 

Usluge IT održavanja

 

IT ili information technology je korištenje računalnih i softverskih sistema radi upravljanja informacijama. U nekim poduzećima je nazvano MIS (Management Information Services) ili samo IS (Information Services).

 

IT odjel jednog poduzeća je odgovoran za pohranjivanje podataka, ali i jednako važno – povratak izgubljenih informacija. Danas IT odjel ima više obaveza nego IT odjeli nekada. IT usluge održavanja obuhvaćaju znanja o računalima, serverima, vođenju baza podataka, menadžmentu sistema i kriptografiji.

 

Razmislite koliko vremena zaposlenici troše na probleme s tehnologijom, umjesto na svoj posao?

 

Budući da je tehnologija brzo mijenjajuća, potrebno je puno vremena, truda i novaca kako bi poduzeće tehnološki bilo na potrebnoj razini i edukacije zaposlenika.

 

Outsourcanje usluga IT održavanja omogućuje fokus na ono bitno – core business.

 

DuplicoIT je poznat po širokom spektru IT usluga.

 

Što sve obuhvaćaju takve IT usluge?

 

Informatička podrška

 

Informatička podrška obuhvaća profesionalno održavanje računala te mrežnih i serverskih infrastruktura. Sastoji se od potpunog informatičkog savjetovanja, profesionalne tehničke podrške, uspostavljanja informatičke sigurnosti i antivirusnih sustava, implementiranja i održavanja servera te poboljšanje brzine mrežne infrastrukture.

 

Potpuna informatička podrška omogućuje redovito održavanje i ažuriranje svih hardverskih i softverskih komponenata. Duplico stručnjaci su uvijek na raspolaganju.

 

Cyber sigurnost je jedno od gorućih problema današnjice. Stoga u sklopu informatičke podrške, nudimo usluge zaštite servera i računala od zlonamjernih softvera.

 

To uključuje viruse, gubitke i krađe podataka te uvodimo UTM (Urchin tracking module) rješenja.

 

Za vas pronalazimo kombinaciju koja najbolje odgovara vašoj poslovnoj potrebi, bez stresa ulaganja vlastitih sredstava u zapošljavanje vlastitog IT odjela.

 

Prednosti ove IT usluge su smanjene investicije i brige o odabiru i održavanju računala i ostalih uređaja.

 

IT specijalisti u službi vaših poslovnih potreba

 

Temelj uspjeha IT podrške je kreiranje digitalne strategije za svako poduzeće zasebno. Radi li se o uspostavljanju novih poslovnih tehnologija ili samo o uslugama IT održavanja, IT rješenje mora biti potpuno prilagođeno poslovnim potrebama poduzeća.

 

Za svako poduzeće je važna fleksibilna i sigurna IT infrastruktura kako bi se brže uvele nove tehnologije i spriječile česte greške koje bitno usporavaju procese rada.

 

Baza Duplicovih IT usluga su upravo – zaposlenici.

 

Kako nova tehnološka rješenja rapidno rastu, trebaju i znanje o njima. Zato Duplico uporno ulaže u certifikacije, edukacije i mnoge druge vrste stručnog usavršavanja zaposlenika. Visokoobrazovani i stručni zaposlenici grade temelj vrhunskih IT usluga.

 

Za procese implementiranja IT usluga održavanja, pratimo brojne standarde koji omogućuju najkvalitetnije procese rada.

 

Cilj nam je pružiti brzu, efikasnu i pravovremenu podršku klijentima koja uključuje informatičko savjetovanje, tehničku podršku, brigu o IT sigurnosti, implementaciju i održavanje servera te poboljšanje mrežne infrastrukture.

 

Kako izgleda postupak ugovaranja i realizacije usluge IT održavanja?

 

Sve započinje kontaktom.

 

Vi definirate Vaše informatičke boljke i potrebe.

 

Procjena i ponuda

 

Naši specijalisti prvo analiziraju trenutno stanje IT infrastrukture poduzeća. Na temelju toga, predlažu mjere i satnicu potrebnu za unapređenje ili održavanje postojeće IT infrastukture po kojoj svaki klijent prima i persoaliziranu ponudu.

 

Dizajn

 

Uzimajući u obzir prethodnu analizu i stanje IT infrastukture poduzeća, kreiraju se rješenja koja odgovaraju specifičnim potrebama svakog klijenta te koraci i vrijeme potrebno za realizaciju.

 

Implementacija

 

Nakon sakupljenih informacija i dugoročnih planova, uvode nove smjernice za IT infrastrukturu poduzeća, primjenjuje se strategija te se implementiraju dogovorene strategije.

 

IT podrška

 

Implementaciju svih mjera, slijedi i informatička podrška koja se brine za održavanje, upravljanje i unaprjeđenje svih IT planova unutar poduzeća.

 

Prema potrebama klijenata, kao vaš IT partner izrađujemo mjesečna izvješća o odrađenim aktivnostima i problemima koji su nastali u jednom mjesecu. Takav izvještaj se sastoji od popisa svih riješenih prijava s detaljima IT zahvata.

 

Sastavni dio IT podrške je i savjetovanje u raznim područjima informacijske tehnologije. Pružanje detaljnih i kvalitetnih savjetovanja od jednostavnijih interesa poput nabave novih računala do kompliciranijih radnji poput implementacije mrežnih i serverskih tehnologija.

 

Prednosti usluge IT održavanja za klijente

 

Naše vrijednosti su stvaranje efikasnog poslovnog okruženja našim klijentima, kako bi se mogli nesmetano baviti sa svojim aktivnostima.

 

Pružanje IT usluga, osim potpore cijeloj IT infrastrukturi poduzeća, je i stvaranje holističkog pristupa.

 

Što znači da uzimamo u obzir sve aspekte poduzeća za stvaranje optimalnog IT dijela poduzeća. Tu spadaju svi hardware-i, software-i, ljudi, organizacijski zahtjevi i aktivnosti unutar jednog poduzeća.

 

Cilj je pružiti poduzećima okružje gdje se mogu baviti svojim temeljnim poslovima, a da IT dio poduzeća prepuste nama specijalistima.

 

Usluge IT održavanja omogućuju bolju kontrolu budžeta za naše klijente. Kao specijalizirano poduzeće uvijek unaprijeđujemo naše usluge i upoznajemo se sa najnovijim tehnologijama i inovacijama na tržištu.

 

Uz samu uslugu IT održavanja, DuplicoIT u svom portfoliju ima i niz vlastitih inovativnih aplikativnih rješenja u području upravljanja ljudskim potencijalima ili aplikacija za praćenje i nadzor  flote ispisnih uređaja.

 

Duplico redovito informira javnost o važnim tehnološkim rješenjima, a i opasnostima putem DuplicoIT Tech blog-a. Pišemo o raznim IT temama od kako brinuti za računalo do brige o cyber sigurnosti cijele organizacije.

 

Važno nam je da kao organizacija, brinemo o edukaciji i informiranosti javnosti kao i naših klijenata.

 

Osim rješavanja problema kijenata, vjerujemo u dijeljenje znanja kako bi izgradili povjerenje korisnika i širili svijest o važnosti poznavanja tehnologija.

 

Usluge IT održavanja obuhvaćaju

 

Sveobuhvatna IT podrška uzima u obzir i procjenjuje sve digitalne potrebe poduzeća. Uz to, istražuje ciljeve i vrijednosti poduzeća kako bi stvorili sustav u potpunosti krojen za to poduzeće.

 

Potom se angažiraju visokoprofesionalni IT stručnjaci koji postaju dio Vašeg tima. Oni su zaduženi za sveobuhvatnu IT podršku i konzultacije.

 

Informacijska sigurnost. Certificirani stručnjaci procjenjuju digitalnu sigurnost IT infrastrukture poduzeća. Duplicovi IT specijalisti su visokokvalificirani stručnjaci koji se brinu za ispravno funkcioniranjem IT sustava. Važno je da na cyber sigurnost paze specijalizirani stručnjaci jer prijetnja zlonamjernih napada je česta i vrlo prisutna.

 

IT menadžment je dostupan tim stručnjaka koji dolazi do Vaših poslovnih prostorija ili se spajaju daljinski na vašu infrastrukturu. Oni su na usluzi kako bi dizajnirali, izgradili i instalirali mrežnu infrastrukturu poduzeća.

 

Projektiranje i održavanje računalnih sustava. IT usluge obuhvaćaju projektne i infrastrukturne potrebe. U slučaju kada poduzeće ima poseban problem ili cilj, naši specijalisti nudi usluge rješenja za specifične projekte.

 

Hitne IT usluge. Odjednom se ugasio printer? Računalo je sporo i ne izvršuje naredbe?

 

Hitna IT podrška odmah Vas kontaktira i rješava problem. Problem se može rješiti na daljinu ili dolaskom specijalista u poslovne prostorije. Korisnici mogu prijaviti problem IT podršci koja rješava problem na daljinu, neovisno o tome je li IT tehničar prisutan na vašoj lokaciji.

 

U cilju bržeg rješavanja problema, koriste se najmoderniji alati za daljinsko spajanje na računala korisnika. Ovi alati omogućuju da uz pristanak korisnika, preuzmemo kontrolu nad računalom i napravimo servisnu intervenciju.

Prednosti usluge IT održavanja

 

Jedno od najvećih prednosti outsourcanja IT usluge je ta da specijalizirana IT poduzeća bolje poznaju specifične IT potrebe Vašeg poduzeća. Tako pronalaze optimalna rješenja za organizacijske IT probleme.

 

Micanjem „utega“ održavanja IT infrastrukture povećavate produktivnost poduzeća, zbog smanjenja obveza koje se odnose na IT procese i uređaje.

 

IT specijalisti preveniraju IT probleme prije nego što nastanu. Budući da IT usluge mogu funkcionirati na daljinu, IT stručnjaci mogu iz svog ureda riješiti kvar, a da vi ni ne znate.

 

Usluge vezane za IT infrastrukturu su uhodane i provjerene.

 

Zbog poznavanja tržišta tehnologije, IT usluge omogućuju brz odgovor na tržištu tehnologija i time uvođenja novih tehnologija.

 

Velika dostupnost i jasna procedura IT usluga održavanja omogućuje smanjenje razine incidenata i troškova vezanih za IT odjel.

 

IT specijalisti uvijek prate stanje Vaše IT infrastrukture te su uvijek dostupni.

 

Zbog limitiranog znanja i resursa u manjim i srednjim poduzećima, IT usluge su potrebne za „glatko“ i sigurno svakodnevno poslovanje.

 

IT usluge omogućuju brzo detektiranje čestih problema te momentalno rješavanje istih.

 

DuplicoIT tim i ciljevi

 

Duplico je obiteljsko poduzeće koje stavlja veliku važnost na stvaranje integrirane zajednice zaposlenika. Kontinuirane edukacije, seminari, certifikacije su samo od nekih ulaganja u zaposlenike Duplica.

 

Time je najveći cilj naših djelatnika pružiti brzu, efikasnu i pravovremenu podršku.

 

Više od 120 djelatnika se brine za infrastrukturne potrebe korisnika diljem Hrvatske.

 

Naša misija  je stvoriti personalizirano rješenje za svako poduzeće. Kreiranje, implementiranje i održavanje jedinstvenih poslovnih rješenja za svako poduzeće je temelj poslovanja Duplica. Uz to, stvaranje sveoubuhvatnog rješenja za inforamtičku infrastrukturu ili podršku za specifičan informatički problem.

 

Kada tražite IT partnera, uvjerite se da ima iste ciljeve kao i vi.

 

Poduzeće s IT uslugama treba imati uspostavljene temeljne vrijednosti kao svako drugo poduzeće.

 

IT outsourcing sve više dobiva na popularnosti i to čini IT – industrijom budućnosti. IT usluge su područje koje se stalno razvija i bit će sve veći dio svakog poduzeća.

 

Imajući to na umu, znate li koliko bi vam usluge IT održavanja olakšale poslovanje?

 

Ne znate koju točno IT uslugu trebate? Od kuda početi?

 

 

Kontaktirajte nas još danas i konzultirajte se s našim IT stručnjacima o najboljim rješenjima za Vas.

Kontakt