kibernetičke sigurnosti

Važnost kibernetičke sigurnosti u poslovnome svijetu nastavlja rasti.

 

Sve veći broj kibernetičkih napada i prijetnji iziskuje od tvrtki da poduzmu odgovarajuće mjere kako bi zaštitile svoje zaposlenike, imovinu i procese od potencijalnih sigurnosnih propusta.

 

Najčešće kibernetičke prijetnje za tvrtke: phishing, ransomware, DDoS napadi, malware, interne prijetnje…

 

Naime, tri su koraka za postizanje učinkovite kibernetičke sigurnosti:

 • identificiranje osoba, imovine i procesa tvrtke
 • adekvatne mjere i alati
 • kontinuirano testiranje kibernetičke sigurnosti

1. Identificiranje osoba, imovine i procesa tvrtke

Prvi korak u postizanju kibernetičke sigurnosti je utvrđivanje osoba, imovine i procesa tvrtke. Uključuje analizu svih aspekata poslovanja i identifikaciju potencijalnih rizika.

 

Identificiranje osoba omogućuje tvrtki da upravlja pristupom i ovlastima zaposlenika te da osigura da samo ovlaštene osobe imaju pristup osjetljivim informacijama i sustavima. Na taj način se smanjuje rizik od neovlaštenog pristupa ili zloupotrebe podataka unutar tvrtke.

 

Primjerice, identificiranjem osoba tvrtka može uspostaviti sustav autentifikacije i ovlaštenja kako bi osigurala da samo ovlaštene osobe mogu pristupiti informacijama i sustavima.

 

Utvrđivanje imovine tvrtke omogućuje identifikaciju važnih resursa koji bi mogli biti cilj kibernetičkih napada, poput povjerljivih podataka, intelektualnog vlasništva ili financijskih informacija. Nadalje, to omogućuje tvrtki da usmjeri svoje sigurnosne napore na zaštitu najkritičnijih dijelova svoje imovine.

 

Primjerice, određivanje resursa koje je potrebno zaštititi kriptiranjem ili sustavom za nadzor.

 

Analiza procesa tvrtke omogućuje razumijevanje kako se informacije i podaci kreću unutar organizacije. Identificiranjem ključnih procesa i njihovih povezanosti, tvrtka može utvrditi gdje se nalaze potencijalne slabosti ili rizici. Na taj način se može usmjeriti pozornost na kritične točke koje zahtijevaju dodatnu sigurnost ili nadzor.

 

Primjerice, slaba lozinka zaposlenika prilikom pristupa internim sustavima je potencijalna slabost koja olakšava neovlašten pristup računima.

 

Sve ove informacije omogućuju tvrtkama da usmjere sigurnosne napora tamo gdje su najpotrebniji i osigurava da tvrtka ima cjelovit pristup kibernetičkoj sigurnosti koji obuhvaća sve ključne aspekte njenog poslovanja.

2. Odabir mjera i alata prema tehničkim, organizacijskim i zakonskim mjerama

Nakon identifikacije potencijalnih prijetnji, tvrtka mora odabrati odgovarajuće mjere i alate kako bi se zaštitila od kibernetičkih napada.

 

To uključuje tehničke, organizacijske i zakonske mjere. Tehničke mjere mogu uključivati instaliranje sigurnosnih sustava, ažuriranje softvera i korištenje snažnih lozinki.

 

Organizacijske mjere obuhvaćaju uspostavu politika i procedura za sigurno rukovanje informacijama te redovitu edukaciju zaposlenika.

 

Zakonske mjere uključuju usklađivanje s relevantnim propisima o kibernetičkoj sigurnosti.

 

ISO 27001 kako važan standard kibernetičke sigurnosti

 

Jedan od dobrih pristupa sveobuhvatnoj primjeni sigurnosnih mjera jest usvajanje norme ISO 27001, sustava za upravljanje informacijskom sigurnošću (ISMS).

 

Radi se o poznatom standardu ISO 27001 koji pruža okvir za identifikaciju, upravljanje i minimiziranje rizika vezanih uz sigurnost informacija u tvrtki.

 

Implementacija ISO 27001 omogućuje tvrtkama:

 • kontrolne mehanizme usklađene s najboljim praksama kibernetičke sigurnosti
 • kontinuirano poboljšavanje sigurnosnih postupaka kroz redovite procjene rizika
 • internu reviziju i prilagodbu sigurnosnih mjera prema promjenjivim prijetnjama
 • strukturiran pristup i vodilju za postizanje visoke razine kibernetičke sigurnosti

 

3. Kontinuirano testiranje i provjera kibernetičke sigurnosti

Kibernetička sigurnost je kontinuiran proces. Napadači stalno pronalaze nove načine za izbjegavanje sigurnosnih mjera, stoga je važno kontinuirano testirati i provjeravati sigurnosne sustave tvrtke.

 • identifikacija ranjivosti i slabosti u sigurnosnim sustavima i postupcima tvrtke, što omogućuje njihovo otklanjanje prije nego što budu iskorištene od strane napadača
 • praćenje promjena u kibernetičkim prijetnjama i prilagodbu sigurnosnih mjera prema novim izazovima
 • evaluacija učinkovitosti postojećih sigurnosnih mjera i identifikaciju područja koja zahtijevaju poboljšanje kako bi se osigurala bolja zaštita tvrtke
 • osiguranje da tvrtka usklađuje sa zakonodavstvom i regulativama vezanim uz kibernetičku sigurnost, minimizirajući pravne rizike i potencijalne kazne.

To omogućuje otkrivanje novih prijetnji, identificiranje slabosti sustava i poboljšanje sigurnosnih mjera što je neophodno da tvrtka ostane korak ispred napadača.

 

Profesionalna kibernetička zaštita za tvrtke

Da bi tvrtke bile adekvatno zaštićene od kibernetičkih prijetnji, potrebna je stručna pomoć.

 

Profesionalne tvrtke za provođenje kibernetičke sigurnosti mogu pružiti potrebnu ekspertizu i iskustvo u otkrivanju i suzbijanju kibernetičkih napada. Osim procjene sigurnosnih rizika tvrtke, cyber stručnjaci implementiraju sigurnosne mjere i alate te pruže kontinuiranu podršku i nadzor.

 

Suradnja s profesionalnim tvrtkama za kibernetičku sigurnost omogućuje tvrtkama pristup najnovijim sigurnosnim tehnikama i tehnologijama, što može biti ključno u suočavanju s sofisticiranim kibernetičkim napadima.

 

Profesionalna kibernetička zaštita također pružaju edukaciju zaposlenicima o sigurnosnim praksama i provođenju redovitih sigurnosnih provjera.

Duplico IT kibernetička zaštita

Uvođenje kibernetičke sigurnosti nije samo izbor, već nužnost za modernu tvrtku. Posljedice kibernetičkih napada mogu biti katastrofalne, uključujući gubitak poslovnih podataka, krađu povjerljivih informacija i financijske gubitke.

 

Tvrtke koje zanemaruju kibernetičku sigurnost izlažu se nepotrebnim rizicima i mogu biti lak plijen za napadače.

 

Uz to, sve veći broj zakonskih propisa i regulativa uvodi obveze tvrtkama u vezi s kibernetičkom sigurnošću. Mnoge države donose zakone o zaštiti privatnosti podataka i obvezuju tvrtke da poduzmu odgovarajuće mjere kako bi zaštitile osobne informacije svojih korisnika.

 

Neusklađivanje s tim propisima može rezultirati visokim novčanim kaznama i pravnim posljedicama.

 

Kibernetička sigurnost nije luksuz, već nužnost za tvrtke koje žele zaštititi svoje poslovanje, podatke i reputaciju u današnjem digitalnom svijetu.

 

Kontaktirajte naše cyber stručnjake i zaštitite se od kibernetičkih kriminalaca.

 

Kontakt