kibernetičke sigurnosti

U svijetu gdje provodimo sve više vremena na internetu, kibernetička sigurnost postaje nezaobilazni aspekt našeg svakodnevnog života te se tako mjesec listopad obilježava kao mjesec kibernetičke sigurnosti, posvećen jačanju svijesti o sigurnom korištenju interneta.

 

Inicijativa Agencije Europske unije za kibernetičku sigurnost (ENISA) je ključna u osvještavanju korisnika o važnosti kibernetičke sigurnosti, mijenjajući njihov stav prema zaštiti i pružajući resurse koji im omogućavaju uspješnu obranu od kibernetičkih prijetnji i smanjenje rizika od napada.

 

Na čelu edukacije i informiranja stoji Nacionalni CERT, organizacija odgovorna za širenje znanja o kibernetičkim prijetnjama i promociju sigurnih online praksi.

 

Njihov rad igra ključnu ulogu u podizanju svijesti o kibernetičkoj sigurnosti.

Rastući broj kibernetičkih incidenata

Sve ozbiljniji kibernetički incidenti, uključujući phishing napade i zloupotrebu osobnih podataka, postaje ozbiljna prijetnja našoj digitalnoj sigurnosti. Ove prijetnje ne poznaju granice i mogu utjecati na svakog pojedinca, tvrtke i organizacije.

 

Upravo zbog toga, edukacija o kibernetičkoj sigurnosti postaje neophodna.

 

Statistike pokazuju zabrinjavajući trend u porastu broja incidenata. Phishing napadi postaju sve sofisticiraniji, te su korisnici izloženi lažnim e-mailovima i web stranicama koje pokušavaju izmanipulirati osobne podatke.

 

Tijekom ovog mjeseca, organizacije i stručnjaci iz područja kibernetičke sigurnosti surađuju kako bi pružili korisne alate i resurse koji će pomoći pojedincima i poduzećima da bolje razumiju i upravljaju kibernetičkim rizicima.

 

Uz to, naglasak je na promicanju suradnje i dijeljenju najboljih praksi kako bismo zajednički ojačali našu sigurnost u digitalnom okruženju.

 

Rizik za krađu identiteta i gubitak financijskih sredstava nikada nije bio veći. Svijet u kojem su kibernetički napadi svakodnevna pojava zahtijeva suradnju svih aktera. Europski mjesec kibernetičke sigurnosti potiče dijalog, edukaciju i zajedničku borbu protiv prijetnji na internetu.

Duplico IT kibernetičke usluge

U svijetu gdje sve više ovisimo o digitalnim tehnologijama, kibernetička sigurnost postaje ključna komponenta u očuvanju privatnosti, osobnih podataka i financijskih informacija.

 

Naš tim također pruža konzalting usluge za certifikaciju ISO 27001 i razvija sigurnosna rješenja prilagođena različitim sektorima.

 

Naučiti kako prepoznati i obraniti se od digitalnih prijetnji postaje sve važnije kako bismo osigurali siguran i pouzdan digitalni svijet za sadašnje i buduće generacije.

 

Trebate podršku u postizanju ili recertifikaciji za ISO 27001?

 

Kontaktirajte naše stručnjake i podignite vašu kibernetičku sigurnost na novu razinu.

 

Kontakt